Privacy & Gebruiksvoorwaarden

Bepalingen betreffende gegevensbescherming

Bedankt voor je interesse in gegevensbescherming op onze website. We willen graag dat je je bij elk bezoek op onze website goed en veilig voelt en dat je ziet hoe we onze implementatie van gegevensbescherming beschouwen als een klantgericht kwaliteitskenmerk.

Via de onderstaande aanwijzingen betreffende gegevensbescherming informeren we je over het type en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens door het bezoeken van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks naar jouw persoon zijn terug te voeren of kunnen worden teruggevoerd. De wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming is meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG, maar beter bekend als GDPR voor General Data Protection Regulation).

1. Overzicht

Telkens als je onze website opent, worden er tussen je apparaat en onze servers diverse gegevens uitgewisseld. Het kan daarbij ook om persoonsgegevens gaan. De aldus verkregen gegevens worden o.m. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van je apparaat.

2. Onze website openen

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:
Wanneer je onze website opent, worden door je browser op je apparaat automatisch en zonder je tussenkomst

 • het IP-adres van het internetapparaat dat toegang zoekt,
 • de datum en tijd van de toegang,
 • de naam en URL van het geopende bestand,
 • de website/ applicatie van de uit de toegang resulterende (referrer-URL),
 • de gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van je internetcomputer, evenals de naam van je internetprovider

naar de server van onze website gezonden en tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logboekbestand voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een probleemloos tot stand brengen van de verbinding,
 • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website/ applicatie,
 • evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR. Ons rechtmatige belang bestaat in de voornoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Als de gegevens dienen ter voorbereiding van een overeenkomst, is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking artikel 6 lid 1 punt b) van de GDPR.

Bewaartermijn/criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn:

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van zeven dagen, waarna ze automatisch worden gewist. Zodra je het gebruik van onze website stopzet, worden de geolocatiegegevens gewist.

3. Online optreden en optimalisatie van de website

3.1 Cookies – Algemene aanwijzingen

Op grond van artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. De optimalisatie van onze website dient daarbij als rechtmatig te worden beschouwd in de zin van de voornoemde bepaling. Cookies zijn kleine bestanden die op je apparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Cookies beschadigen je apparaat niet en bevatten evenmin virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In het cookie wordt informatie opgeslagen die specifiek is voor het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor rechtstreeks je identiteit kunnen achterhalen. Cookies worden enerzijds gebruikt om het gebruik van ons aanbod aangenamer vorm te geven. Zo gebruiken we zogenaamde sessiecookies, om vast te stellen dat je bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht. Ze worden automatisch gewist zodra je onze website verlaat. Daarnaast gebruiken we voor de gebruiksvriendelijkheid ook tijdelijke cookies, die gedurende een bepaalde periode op je apparaat bewaard blijven. Bij een volgend bezoek op onze site om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch vastgesteld dat je ons eerder al hebt bezocht en welke invoer/instellingen je toen hebt gemaakt, zodat je deze handelingen niet nog eens hoeft uit te voeren.

Daarnaast gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren, om ons aanbod te optimaliseren en speciaal op jou afgestemde informatie weer te geven. Met deze cookies kunnen wij bij je volgende bezoek aan onze website automatisch herkennen dat je ons al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na een specifieke bepaalde termijn automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Je kunt je browser echter zo configureren dat er geen cookies op je computer worden opgeslagen of dat je een melding krijgt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken.
Een overzicht van de gebruikte cookies met bijkomende informatie (bv. over de bewaartermijn) vind je in onze cookiebepalingen.

3.2 Google Analytics

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Om onze website beter af te stemmen op de behoeften en deze doorlopend te optimaliseren gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ('Google') op grond van artikel 6 lid 1, punt f) van de GDPR. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de genoemde doeleinden. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. Het cookie genereert daarbij de volgende gegevens over je gebruik van deze website:

 • browsertype/-versie,
 • gebruikte besturingssysteem,
 • referrer-URL (eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres),
 • tijdstip van de serveraanvraag.

De gegevens worden gebruikt om het gebruik van onze webpagina's te beoordelen, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en overige services in verband met het gebruik van de website en van het internet te genereren voor marktonderzoeksdoeleinden en om de vormgeving van deze internetpagina's af te stemmen op de behoeften. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat ze niet traceerbaar zijn (zogenaamde IP-maskering).

Je kunt de installatie van cookies beletten door je browsersoftware in die zin in te stellen. Wij wijzen er echter op dat je dan wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Je kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on kun je, vooral bij browsers op mobiele apparaten, voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst dat de toekomstige verzameling van je gegevens bij een bezoek aan deze website belet. Het opt-outcookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op je apparaat opgeslagen. Als je de cookies uit deze browser verwijdert, moet je het opt-outcookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vind je op de website van Google Analytics.

Ontvangers/categorieën ontvangers:

De in het cookie gegenereerde gegevens worden overgebracht naar een server van Google in de VS, waar ze worden opgeslagen. Voor zover wij weten wordt je IP-adres in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. Ook worden deze gegevens eventueel doorgegeven aan derden, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken.

Bewaartermijn/criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn:

Nadat het IP-adres anoniem is gemaakt, is het niet meer traceerbaar naar jou persoonlijk. De statistisch behandelde gegevens worden in Google Analytics na 24 maanden gewist. Er bestaat geen enkel persoonlijk verband meer in rapporten die zijn opgesteld op basis van Google Analytics.

3.3 Onsite-targeting en websiteoptimalisatie

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Op onze website worden cookiesgegevens verzameld en geëvalueerd om onze websites te optimaliseren en reclame weer te geven. Dit moet er meer bepaald voor zorgen dat je, op basis van je eerdere gebruiksgedrag, op je apparaten alleen reclame te zien krijgt die is afgestemd op je werkelijke of vermeende interesses. De voor deze doeleinden verwerkte informatie omvat bijvoorbeeld gegevens over welke van onze vacatures je hebben geïnteresseerd. De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR. Onze webpagina's optimaliseren voor een beter aanbod en vermijden dat je voor jou oninteressante reclame te zien krijgt, is zowel in jouw als in ons belang. Verzamelen en evalueren gebeurt alleen gepseudonimiseerd en stelt ons niet in staat je te identificeren. Meer bepaald worden de gegevens niet samengevoegd met persoonsgegevens over jou.

Ontvangers/categorieën ontvangers:

De ontvangers van de gegevens zijn de voornoemde dienstverleners, die je gegevens uitsluitend op contractuele basis en volgens onze aanwijzingen verwerken voor het beoogde doel.

Bewaartermijn/criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn:

De hier gebruikte cookies en de erin opgenomen informatie worden opgeslagen in overeenstemming met de cookie-bepalingen en wordt bij bezwaar onmiddellijk gewist.

3.4 Retargeting

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Verder gebruiken we retargetingtechnologieën van verschillende leveranciers. Hiermee kunnen we ons online aanbod voor jou specifiek interessanter maken. Hiertoe wordt er een cookie geplaatst waarmee de gegevens over je interesses onder pseudoniemen worden verzameld. Daarbij worden voor marketingdoeleinden gegevens over je surfgedrag in anonieme vorm verzameld en in cookie-tekstbestanden op je computer opgeslagen en met een algoritme geanalyseerd. Daarna kunnen in voor jou interessante gepersonaliseerde reclamebanners gerichte vacatures op de websites van onze partners worden weergegeven. Deze gegevens kunnen geenszins worden gebruikt om de bezoeker aan deze website persoonlijk te identificeren. Daarbij worden er geen directe persoonsgegevens verwerkt en worden er evenmin gebruikersprofielen met persoonsgegevens samengevoegd. Deze gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR. Via de gehanteerde targetingmaatregelen willen wij ervoor zorgen dat je op je apparaten alleen reclame te zien krijgt die is afgestemd op je werkelijke of vermeende interesses. Je niet lastigvallen met reclameberichten die je niet interesseren, is in jouw en ons belang.

Wil je desondanks toch geen gepersonaliseerde reclamebanners meer te zien krijgen, dan kun je als volgt bezwaar maken tegen het toekomstige verzamelen en opslaan van deze gegevens:

 • Met een klik op de knop (bv. 'i') in een reclamebanner kom je terecht op de bijbehorende website van de provider. Daar wordt de systematiek van de retargetingtechnologie nogmaals toegelicht en krijg je de mogelijkheid om uit deze werkwijze te stappen ('opt-out'). Wanneer je bij een provider uitstapt, wordt een zogenaamde 'opt-outcookie’ op je computer opgeslagen dat belet dat de reclamebanners van die dienstverlener nog worden weergegeven. Denk eraan dat je alleen vanaf jouw computer kunt uitstappen en dat je deze 'opt-outcookies’ niet uit je computer mag wissen.
 • Als alternatief kun je ook gebruikmaken van de bezwaarmogelijkheden onder punt 3.5 van deze Bepalingen betreffende gegevensbescherming.

Ontvangers/categorieën ontvangers:

Op onze webpagina maken we gebruik van retargetingtechnologieën van diverse leveranciers die de voornoemde gegevens verwerken in het kader van retargeting. Meer informatie over de cookies die deze providers daarbij gebruiken, is terug te vinden in onze cookie-bepalingen.

Bewaartermijn/criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn:

De cookies die voor retargeting-doeleinden worden gebruikt en de daarin opgenomen informatie worden gedurende de in de cookie-bepalingen gestelde termijn opgeslagen en daarna automatisch gewist.

3.5 Op interesses gebaseerde online reclame

Om er zeker van te zijn dat we je enkel die reclame tonen die voor jou relevant is, evalueren we met behulp van cookies op onze website volledig gepseudonimiseerd je gebruiksgedrag. Zo kunnen we je interesses in onze vacatures bepalen. Hiertoe analyseren wij met de hulp van de onder punt 3 genoemde providers specifiek welke vacatures je op onze website hebt bekeken.
Om te beletten dat de evaluaties in punt 3 aan je gebruiksgedrag worden gekoppeld, kun je gebruikmaken van het aldaar vermelde recht om bezwaar te maken. Verder kun je op de website http://www.youronlinechoices.com/ beletten dat tal van zelfregulerende leden van de European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), inclusief Lidl, op interesses gebaseerde reclame gebruiken via de zgn. Preference Manager. Let op dat hiervoor een zgn. opt-outcookie op je computer wordt geïnstalleerd Zodra je dat wist, krijg je weer op interesses gebaseerde reclame te zien.

3.6 Bezwaar-/opt-outmogelijkheid

Je kunt voorkomen dat de in punten 3.3 en 3.4 uitgelegde targetingtechnologieën worden toegepast via een cookie-instelling in die zin in je browser (zie ook punt 3.1). Daarnaast beschik je over de mogelijkheid om op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclame te beletten met behulp van de zgn. Preference Manager of om de activering van onder 3.5 bewaarde opt-outcookies te blokkeren.

4. E-mailcontact

Persoonsgegevens die je ons via e-mail meedeelt, behandelen we uiteraard vertrouwelijk. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het beoogde doel, om je aanvraag te verwerken. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR. Ons en jouw gelijklopende (rechtmatige) belang in gegevensverwerking blijkt hier uit de doelstelling om je aanvraag te beantwoorden.

Ontvangers/categorieën ontvangers

Gegevens overdragen aan derden staan wij principieel niet toe. Per uitzondering worden gegevens in opdracht van ons verwerkt door verwerkers in onderaanneming. Die zijn stuk voor stuk zorgvuldig geselecteerd. Ze worden bovendien door ons geauditeerd en onderworpen aan de verplichting volgens artikel 28 van de GDPR.

Bewaartermijn/criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens die je ons bij aanvragen via e-mail verstrekt, worden door ons uiterlijk 90 dagen na verzending van het definitieve antwoord verwijderd of geanonimiseerd.

5. Socialmediaplug-ins

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Op basis van artikel 6 lid 1 punt f van de GDPR gebruiken we socialmediaplug-ins van de sociale netwerken Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn om onze onderneming via deze kanalen meer bekendheid te geven. Het onderliggende reclamedoel wordt beschouwd als een rechtmatig belang zoals bedoeld in de GDPR. De verantwoordelijkheid voor de richtlijnconforme exploitatie ligt bij de betreffende providers. Wij integreren deze plug-ins door middel van de zogenaamde tweeklikkenmethode om de bezoekers aan onze website zo goed mogelijk te beschermen. De tweeklikkenmethode biedt je de mogelijkheid om de gedeactiveerde socialmediaplug-ins te activeren. De activering kan op elk gewenst moment worden gedeactiveerd. De deactiveringsprocedure leidt niet tot het wissen van al verstrekte gegevens bij de desbetreffende socialmediaprovider. De op onze website gekoppelde socialmediaplug-ins zijn eerst gedeactiveerd. De plug-ins worden pas geactiveerd door een klik op het plug-insymbool. Pas na de activering worden persoonsgegevens doorgegeven aan de desbetreffende socialmediaprovider. De plug-in die je hebt geactiveerd, brengt via je browser direct een verbinding tot stand met de server van de socialmediaprovider die je hebt geselecteerd.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de doeleinden van de verwerking.

De plug-inprovider slaat de verzamelde gegevens over jou op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame- en/of marktonderzoeksdoeleinden en/of om zijn website beter af te stemmen op de gebruikers. Een dergelijke evaluatie gebeurt specifiek (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om aan de behoeften aangepaste reclame weer te geven en om andere gebruikers van de sociale netwerken in te lichten over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de samenstelling van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening hiervan moet je je richten tot de provider van de plug-in in kwestie. Met deze plug-ins bieden we je de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we je aanbod kunnen verbeteren en het voor jou als gebruiker interessanter kunnen vormgeven.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of je bij de plug-inprovider een account hebt en erop bent ingelogd. Als je bij de plug-inprovider bent ingelogd, worden de bij ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan de bestaande account bij de plug-inprovider. Als je op de geactiveerde toets drukt en bv. de webpagina koppelt, slaat de plug-inprovider ook deze informatie op in je gebruikersaccount en deelt hij deze formeel mee aan je contacten. Wij raden je aan je regelmatig af te melden nadat je sociale netwerken hebt gebruikt, best voordat je de toets activeert, zodat niets terug te voeren is naar je profiel bij de plug-inprovider.

Ontvangers/categorieën ontvangers:

Op onze website gebruiken we socialmediaplug-ins van de volgende providers:

Bewaartermijn/criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn:

Wij hebben geen informatie over het wissen van gegevens die door de plug-inproviders zijn verzameld.

6. Ontvangers buiten de EU

Behalve voor de verwerkingen onder punten 3.2 en 5 geven wij je persoonsgegevens niet door aan ontvangers met zetel buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte. De in punt 3.2 genoemde verwerkingen initiëren een overdracht van gegevens naar een server van Google LLC. Deze servers bevinden zich ten dele in de Verenigde Staten. Voor de VS heeft de Europese Commissie met het Besluit van 12.7.2016 bepaald dat er een passend niveau van gegevensbescherming bestaat krachtens de bepalingen van het EU-US Privacy Shield (zgn. besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard op grond van artikel 45 GDPR). De provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, en de in punt 5 genoemde ontvangers zijn gecertificeerd voor het EU-U.S. Privacy Shield.

7. Geïntegreerde inhoud

We hebben op onze website YouTube-video's geïntegreerd die op http://www.Youtube.com zijn opgeslagen en die vanaf onze website rechtstreeks afspeelbaar zijn. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus', waarin er geen gegevens over jou als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven zolang je de video’s niet afspeelt. De gegevens worden pas overdragen wanneer je de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensinzameling en -verwerking door YouTube vind je in de verklaringen betreffende gegevensbescherming van de provider. Daar krijg je ook meer informatie over je rechten op dit vlak en over mogelijkheden ter bescherming van je private levenssfeer. Adressen en aanwijzingen voor gegevensbescherming van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de .

8. Je rechten als betrokkene

8.1 Overzicht

Naast het recht op herroeping van de door jou aan ons verleende toestemmingen, beschik je, mits de desbetreffende wettelijke voorwaarden vervuld zijn, ook over de volgende rechten:

 • Recht op inzage in je bij ons opgeslagen persoonsgegevens volgens artikel 15 van de GDPR
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens volgens artikel 16 van de GDPR,
 • Recht op wissing van je bij ons opgeslagen gegevens volgens artikel 17 van de GDPR
 • Recht op beperking van de verwerking van je gegevens volgens artikel 18 van de GDPR,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 van de GDPR,
 • Recht op bezwaar volgens artikel 21 van de GDPR.

8.2 Recht op inzage volgens artikel 15 van de GDPR

Volgens artikel 15 lid 1 van de GDPR heb je het recht om op verzoek kosteloos inzage te krijgen in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens over jou. Dit omvat in het bijzonder:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over jou bekendgemaakt zijn of zullen worden;
 • de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens over jou of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens over jou, of op een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke, of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 van de GDPR en – minstens in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden overgemaakt, dan heb je het recht om in verband met deze overdracht op de hoogte te worden gebracht van de passende garanties volgens artikel 46 van de GDPR.

8.3 Recht op rectificatie volgens artikel 16 van de GDPR

Je hebt het recht om van ons onmiddellijk de rectificatie van de betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heb je het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens – inclusief via een aanvullende verklaring – te eisen.

8.4 Recht op wissing volgens artikel 17 van de GDPR

Je hebt het recht te eisen dat wij je persoonsgegevens onmiddellijk wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • je herroept je instemming voor de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 punt a) of artikel 9 lid 2 punt a) van de GDPR en er bestaat geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking;
 • je maakt volgens artikel 21 lid 1 of lid 2 van de GDPR bezwaar tegen de verwerking en er bestaan in geval van artikel 21 lid 1 van de GDPR geen prevalerende gegronde redenen voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de wissing van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatie-maatschappij volgens artikel 8, lid 1 van de GDPR.

Als wij de persoonsgegevens bekendgemaakt hebben en verplicht zijn deze te verwijderen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen om de derden die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking van je persoonsgegevens te informeren dat je hebt gevraagd om ook alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te wissen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 van de GDPR

Je hebt het recht van ons te eisen dat de verwerking beperkt wordt wanneer een van de volgende voorwaarden vervuld is:

 • je bestrijdt de juistheid van de persoonsgegevens;
 • de verwerking is onrechtmatig en veeleer dan te eisen dat de persoonsgegevens worden gewist, wil je dat het gebruik ervan beperkt wordt;
 • de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 van de GDPR zolang nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke doorwegen op die van de betrokkene.

8.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 van de GDPR

Je hebt het recht om de betreffende persoonsgegevens die je ons ter beschikking hebt gesteld te verkrijgen in een gestructureerde, courante en machine-leesbare indeling en je hebt het recht om deze gegevens, onbelemmerd door ons, door te geven aan een andere verantwoordelijke, mits

 • de verwerking berust op een instemming volgens artikel 6, lid 1 punt a) of artikel 9 lid 2 punt a) of op een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 punt b) van de GDPR en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden.

Bij de uitoefening van je recht op gegevensoverdraagbaarheid heb je ook het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens rechtstreeks van bij ons worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is.

8.7 Recht op bezwaar volgens artikel 21 van de GDPR

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 van de GDPR kun je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met je specifieke situatie.

Het voornoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze Bepalingen betreffende gegevens¬bescherming genoemde verwerkingsdoeleinden die op basis van artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR worden verwerkt. Anders dan bij het speciale recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor promotionele doeleinden (zie hierboven, inzonderheid paragraaf 3.6), zijn wij volgens de GDPR alleen verplicht om gevolg te geven aan dit soort algemeen bezwaar als je hiervoor redenen van hoger belang aanhaalt, bv. mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid.

9. Gesprekspartner

9.1 Gesprekspartner bij vragen of voor de uitoefening van je rechten betreffende gegevensbescherming

Heb je vragen over de website of over de uitoefening van je rechten bij de verwerking van je gegevens (rechten op gegevensbescherming), dan kun je je tot onze klantendienst wenden.

9.2 Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Je hebt bovendien steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Je kunt je hiertoe wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming  ( de GBA in België).


10. Naam en contactgegevens van de Privacy Officer verantwoordelijke voor de verwerking en contactgegevens van de Privacy Officer verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Deze Bepalingen betreffende gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90J, 9820 Merelbeke ('Verantwoordelijke') en voor de website www.vooriedereendietelt.be. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van het bedrijf Lidl Belgium GmbH & Co. KG is de Privacy Officer. De Privacy Officer is bereikbaar op het voornoemde postadres of op het e-mailadres aan [email protected] .